DANE
   HISTORIA
   LUDZIE
   JĘZYK
   KUCHNIA
   TURYSTYKA
   KSIĄŻKI
   FAQ
   SONDA
   INNE STRONY
   WIADOMOŚCI
   ARTYKUŁY
   KAWIARENKA
INNE
   O AUTORZE
 

Artykuł w Morgunblaðið o powrotach Polaków

We wtorek 19 lutego 2008 w islandzkim dzienniku Morgunblaðið ukazał się artykuł (częściowo na pierwszej stronie) pt. "Wciąż wzrasta liczba tych, którzy wracają do ojczyzny". Choć trudno uznać by zawarte w nim wnioski były prawdziwe, ale przedstawiamy w całości jego tłumaczenie.

Coraz mniej Polaków ubiega się o pracę na Islandii ze względu na poprawiającą się sytuację gospodarczą i tym samym na rynku pracy w Polsce. – Wielu z tych, którzy teraz mieszkają na Islandii, zamierza powrócić do kraju.

Z powodu poprawiającej się sytuacji gospodarczej coraz mniej Polaków szuka pracy poza krajem, a Islandia nie stanowi w tym wyjątku. Ciągle zmniejsza się liczba Polaków ubiegających się o przyjazd i pracę na Islandii, gdyż poprawia się sytuacja gospodarcza w Polsce, a także wzrastają zarobki.

Większość tych, którzy przyjechali czasowo na Islandię, aby pracować na jej wschodzie, wraca do domu. Bardzo zwiększyło się wydawanie zaświadczeń E-301 co wyraźnie świadczy, że ilość Polaków na Islandii zmniejsza się. Zaświadczenia te otrzymują ci, którzy zamierzają podjąć pracę w innych krajach UE, aby potwierdzić, że byli ubezpieczeni na Islandii.

Polacy stanowią 70% z tych 17 tys. obcokrajowców, którzy pracują w naszym kraju. W przeciągu 4 lat  bezrobocie w Polsce zmniejszyło się o połowę.

Na Breiðholt jest Mini Market, sklep z polską żywnością. Współwłaściciel tego sklepu, Stanisław Piotr Kowal mieszka na Islandii 8 lat. Twierdzi on, że jeżeli poprawi się sytuacja w Polsce, bez wątpienia Polacy będą wracać do kraju, zwłaszcza jeśli sytuacja gospodarcza na Islandii nadal będzie się pogarszać.

Sprzedawczyni, Agata Wróblewska mieszka na Islandii 7 miesięcy i nie zamierza wracać do kraju, gdyż podoba jej się tutaj. Zapytana, twierdzi, że mniej Polaków mieszka teraz na Islandii niż przed kilku miesiącami.

Podczas gdy na Islandii jest coraz mniej pracy, w Polsce sytuacja na rynku pracy wyraźnie się poprawiła. Dlatego ciągle zmniejsza się liczba Polaków ubiegających się o zatrudnienie na Islandii. Oto wypowiedź Friðrika Gunnarsson, honorowego konsula: “Polska jest w rozwoju gospodarczym i jej sytuacja gospodarcza poprawia się z każdym miesiącem, oprócz tego wzrastają także pensje. Obecnie brakuje wielu pracowników w Polsce, zwłaszcza w budownictwie i przy budowie okrętów.”

W The Times pisano w ten weekend, że odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej na początku 2004 roku ok. 274 tys. Polaków otrzymało pozwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii. Obecnie zmienia się sytuacja gospodarcza W. Brytanii, funt traci wartość, natomiast poprawia się sytuacja gospodarcza Polski i to sprawia, że wielu Polaków jest zainteresowanych powrotem do ojczyzny.

Statystyki pokazują, że perspektywy dla pracujących w Polsce są znacznie lepsze.  Nie tak dawno bezrobocie w Polsce wynosiło 20 %,- tak było na koniec roku 2003. W listopadzie 2007 r. wynosiło już tylko 11 %.

Według wypowiedzi Dröfn Haraldsdóttir, przewodniczącej EURES, ilość zagranicznych pracowników na islandzkim rynku pracy kształtuje się przede wszystkim w powiązaniu z zapotrzebowaniem. Tak długo, jak jest wystarczająco pracy i poszukiwani są pracownicy, obserwuje się duży napływ zagranicznych pracowników do Islandii. Obecnie obniża się zapotrzebowanie. Bezrobocie na Islandii wynosi obecnie jedynie 1 % w kraju, a 0,6 % w obszarze stolicy.

W ocenie Dröfn wyraźnie widoczne jest, że ci pracownicy, którzy przyjechali czasowo do pracy na wschodzie Islandii, w większości opuszczają Wyspę. Wskazuje ona, że ten proces potwierdza ilość wydanych w ostatnich miesiącach zaświadczeń E-301, które pobierają osoby zamierzające podjąć pracę w innych krajach UE.

Jóngeir H. Hlinason z Vinnumálastofa przedstawia statystykę wydanych zaświadczeń:

w roku 2004 wydano 377 zaświadczeń E-301, z czego 8 do Polski,

w 2005 : 425 zaświadczeń, 8 do Polski,

w 2006 : 494 zaświadczenia, 50 do Polski,

w 2007 : 1208 zaświadczeń, 798 do Polski,

w styczniu 2008 r. na 370 wydanych zaświadczeń 259 było do Polski.

Oprócz tego złożona jest ogromna ilość próśb o zaświadczenia. Jóngeir tłumaczy ten stan głównie zakończeniem prac na wschodzie Islandii.

Według informacji z Hagstofa Islands pod koniec sierpnia 2006 roku mieszkało na Islandii 22 tys. obcokrajowców. Vinnumálastofnun ocenia, że ponad 17 tys. obcokrajowców pracuje na Islandii, z czego Polacy stanowią 70 %.

Konsul honorowy Polski na Islandii twierdzi, że wzrost gospodarczy w Polsce można tłumaczyć m.in. tym, że w Polsce powstało wiele nowych inwestycji, a także tym, że produkcje różnych towarów przeniesiono do Polski m.in. z Niemiec i Skandynawii. Friðrik ocenia, że w ostatnim czasie utrzymywała się  tutaj liczba około 20 tys. Polaków. “ Z tego ok. połowa jest zarejestrowanych. Pozostali przyjeżdżają i odjeżdzają bez jakiejkolwiek rejestracji, gdyż na pracę przez 3 miesiące Polacy nie potrzebują pozwoleń. Ci, którzy przyjeżdżają na tak krótko, pracują od świtu do nocy, najczęściej we wszystkie dni tygodnia a następnie wyjeżdżają. Jeśli oferuje się im za mało pracy, w ogóle rezygnują z pobytu i wyjeżdżają” - twierdzi Friðrik.

Podziękowanie za tłumaczenie dla Sióstr