DANE
   HISTORIA
   LUDZIE
   JĘZYK
   KUCHNIA
   TURYSTYKA
   KSIˇŻKI
   FAQ
   SONDA
   INNE STRONY
   WIADOMO¦CI
   ARTYKUŁY
   KAWIARENKA
INNE
   O AUTORZE
 
Polscy archeolodzy w Islandii

Polscy archeolodzy prowadzić będą badania w Islandii, kraju o ponadtysiącletniej historii. Dotychczas nikt nie prowadził takich prac w tym kraju. Cała wiedza o jego pradziejach oparta jest na legendach i lokalnej tradycji oraz na interpretacji śladów na powierzchni ziemi. Utworzony w 1999 r. Islandzki Instytut Archeologiczny w Rejkiawiku zamierza rozpocząć systematyczne prace wykopaliskowe. Zaprosił do współpracy archeologów z kilku krajów europejskich, w tym z Polski. Islandia może być bardzo atrakcyjna dla archeologów. Jak mówi prof. Przemysław Urbańczyk z Instytutu Archeologii i Etnologii, w minionym roku przeprowadzono wstępne rozpoznanie w Thingvellir koło Rejkiawiku, w miejscu, gdzie zbierał się najstarszy w Europie, działający od połowy X wieku islandzki parlament. Okazało się, że stojący tam kościół z XVIII wieku jest znacznie starszy i ma średniowieczny fundament. Natrafiono też na ślady średniowiecznej zabudowy.

Przedruk z: Polscy Archeolodzy na Islandii, Rzeczpospolita, 26 stycznia 2000, http://new-arch.rp.pl/artykul/261021_Wydarzenia_Projekty_Produkty.html