Czytaj również:

 

Język dobrem narodowym

 

Frazy islandzkie

 

 

JESZCZE O JĘZYKU ISLANDZKIM

Islandzki należy do grupy języków skandynawskich, podgrupy języków germańskich, razem z którymi wchodzi w skład języków indoeuropejskich. Najbliższymi spokrewnionymi językami - z porównawczego punktu widzenia - są norweski oraz faroese,  język  używany na Wyspach Owczych. Na ogół uważa się, że islandzki jako odrębny język ukształtował się około X w., ale do XIV w. różnice między norweskim a islandzkim były nieznaczne. Późniejsze różnice narosły wraz z ewolucją języka norweskiego, podczas gdy islandzki ulegał bardzo wolnym zmianom.
Języki indoeouropejskie dzielą się głównie na języki germańskie, słowiańskie i romańskie. Wśród języków germańskich można wyróżnić następujące:
- języki wchodniogermańskie (gotyk)
- języki zachodniogermańskie (angielski, niemiecki, niderlandzki)
- języki nordyckie
-  wchodnionordyckie (duński, szwedzki)
-  zachodnionordyckie (norweski, faroeski, islandzki)

Guđmundsson omówił kilka ?zewnętrznych powodów jedności islandzkiego. Jego zdaniem w okresie zasiedlania różne skandynawskie dialekty były wymieszane w jeden wspólny język. Komunikacja wewnątrz kraju była relatywnie łatwa. Poza tym miał miejsce regularny przepływ pracowników i wędrowcótrznych? powodów jedności islandzkiego.
w drugie. Obszarem zasiedlonym były jedynie wybrzeża wyspy, natomiast wnętrze kraju pozostawało niezamieszkałe, a część regionów była zupełnie odizolowana. Silna tradycja literacka wzmocniła dalsze jednoczenie. Wydaje się, ze duńska polityka językowa
w Islandii (podczas gdy Islandia znajdowała się pod duńskim panowaniem) była bardzo słaba, a nawet w ogóle nie istniała.
Pierwsi osadnicy jeszcze nie uważali siebie za Islandczyków, a swojego języka za islandzki. Pierwsza wzmianka o islandzkim jako odrębnym języku pochodzi
z manuskryptu ?Pierwsza Rozprawa Gramatyczna, napisanego miedzy 1125 a 1174 rokiem przez anonimowego Islandczyka. Autor mówi w niej o ?naszym języku (vár tunga, várt mál) w opozycji do języka duńskiego (dönsk tunga - terminu, który był powszechnie używany do określenia wszystkich języków skandynawskich w tamtym okresie). Celem autora było stworzenie alfabetu ?dla Islandczyków, żeby ułatwić im pisanie i czytanie prawa oraz genealogii rodzinnych. Rezultatem był dokładny opis fonologii, ważny dokument pokazujący fundamentalne podobieństwa miedzy niąPierwsza
a zasadami i metodami współczesnej lingwistyki strukturalnej.
Język islandzki ma dwie spółgłoski nieznane w innych językach europejskich:
đ, Đ mię? đ, Đ ?
? mię? ? ? miękkie
Poza tym ma też inne samogłoski: í, ú, ý, ö, oraz dwugłoski: au, á, ey, é, ó, ć.
Podczas gdy świadomość posiadania odrębnego języka zrodziła się wśród Islandczyków dosyć wcześnie, to pierwsze próby utrzymania go pojawiły się dość późno. Najstarszy zapis o lingwistycznym puryzmie (czystości) datowany jest na 1609 r. W książce Crymogća Arngrímur Jónsson rozważa niebezpieczeństwo zmian językowych, ?groźbę duńskich i niemieckich wpływów i zapożyczeń oraz mówi o konieczności zachowania czystości języka islandzkiego. Efekty tych wczesnych purystycznych tendencji - inspirowanych Humanizmem - były na początku dość ograniczone. Jednak później, około 1780 r., językowy puryzm stał się panującą doktryną. Puryzm stał się wygodną polityczną bronią używaną przez nacjonalistów, którzy walczyli o wolność spod rządów duńskich. Nacjonaliści kładli nacisk na literackie dziedzictwo Islandii - sagi. Sagi nie tylko były potrzebne do podtrzymywania dumy narodowej i jedności, ale były też przykładem islandzkiego w jego najczystszej formie. Puryzm dążył do przywrócenia ?nieskorumpowanego islandzkiego, unowocześnienia islandzkiego sł?
i do  wykorzenienia wpływów duńskich. Finnbogason, jeden z bardziej inspirujących rodzimych intelektualistów z pierwszej połowy XX w., porównał islandzki do wielkiej zanieczyszczonej rzeki: ?Podczas topnienia wiele strumieni się do niej przyłączyło, niosąc glinę i muł, ale nigdy nie udało im się zanieczyścić najgłębszych kanałów ... stopniowo brud opadł i zniknął.?
Przez ostanie dziesięciolecia Islandczycy nie martwili się zbytnio niebezpieczeństwem obcych wpływów językowych, chociaż w ostatnich latach miała miejsce dyskusja na temat rosnących wpływów angielskiego. Mimo wszystko, Islandczycy nadal zdradzają duże zainteresowanie językiem i jego czystością.
Celem polityki językowej w Islandii jest uchronić mówiących przed robieniem szkody swojemu językowi. Jeden z polityków napisał: ?Kultywowanie języka jest podobne do konserwowania natury, ochrony roślin i gleby. Otwarcie mówiąc, Islandczycy są jakoś niechlujni w ich wymowie.?
Innym elementem etnolingwistyki islandzkiej jest wiara, że islandzki jest szczególnie elokwentnym czy arystokratycznym językiem. Biskup Guđbrandur Thorláksson zasugerował w swoim zbiorze modlitw
z XVI w., że islandzki był ?bardziej honorowy niż inne języki?.
Polityka rządu islandzkiego w kwestiach językowych skoncentrowana jest na utrzymaniu języka takim, jaki był przez wiele lat oraz na adaptowaniu nowych
słów do tego systemu językowego (tłumaczenie wszystkich obcych słów na islandzki). Polityka ta głównie jest realizowana przez edukację. Wszystkie podręczniki do szkół są zatwierdzane przez specjalną komisję, która sprawdza je pod względem czystości języka. Co tydzień w radiu jest audycja, która uczy Islandczyków poprawnie używać ich języka. Dodatkowo na opakowaniach od mleka znajdują się krótkie lekcje islandzkiego. Rok temu były to wzory odmiany, czy wzory tworzenia zdrobnień. W tym roku na pudełkach są krótkie fragmenty opowiadań napisanych - na ogół na początku XX w. Islandzkie społeczeństwo jest uważane za bezklasowe wszyscy są równi. Ale jest jedna rzecz, która dzieli Islandczyków na dwie klasy. To właśnie język. Ci, co nie używają go poprawnie, są uważani za "klasę niższą".
Paradoksalne jest, że obecna polityka rządu zmierza nawet w kierunku przywrócenia języka sag, czyli sprzed XVII/XVIII w. Na przykład słowo lekarz (laknir) już pod koniec XVII w. odmieniane było według wzoru:


Nom. laknir
Acc. laknir
Dat. lakniri
Gen. laknirs
Podczas gdy w sagach odmiana wyglądała tak:
Nom. laknir
Acc. lekni
Dat. lakni
Gen. laknis
I taki wzór odmiany przywrócono obecnie.

Opracowała Anna Wojtyńska