WIZYTA PREZYDENTA ISLANDII W POLSCE

 W dniach 10-13 marca br. złożył w Polsce wizytę prezydent Islandii, Ólafur Ragnar Grimsson. Była to pierwsza w historii stosunków polsko-islandzich wizyta na tak wysokim szczeblu i pierwsza wizyta głowy państwa islandzkiego w Polsce.
O. R. Grimsson został wybrany piątym prezydentem Islandii w 1996 roku i zamierzał odbyć podróż do Polski  na początku swojej kadencji. Na przeszkodzie temu stanęły jednak różne przeciwności, w tym długotrwała choroba żony połączona z leczeniem w Stanach Zjednoczonych, zakończona niestety śmiercią w 1998 roku. Prezydenta Islandii łączy wiele wspólnego z polskim prezydentem, również i to, że zdołał on wyraźnie poprawić swoje notowania w opinii społecznej. Do opisu sylwetki prezydenta odsyłamy jednak Czytelników ISLANDII do numeru  3 z 1996 roku. Przypomnijmy jednakże  tylko,  że  islandzki  prezydent  ma   klasyczne w państwie demokratycznym uprawnienia głowy państwa, ograniczające się w dużej mierze do funkcji reprezentacyjnych (mimo, że jest wybierany w wyborach powszechnych). Choć i w tym konkretnym przypadku trzeba stwierdzić, że prezydent Grimsson nieco inaczej pojmuje swoją rolę i wyraźnie szerzej próbuje wypełniać funkcję głowy państwa niż czyniła to jego poprzedniczka przez 16 lat urzędowania (Vigdis Finnbogadottir).
Wizycie nadano bardzo duże znaczenie. 25 -  osobowa delegacja islandzka składała się z przedstawicieli urzędu prezydenta, rządu (w tym z udziałem ministra spraw zagranicznych,  H.  Asgrimssona),   grupy    biznesmenów i dziennikarzy  islandzkiej telewizji i radia państwowego oraz  dzienników Morgunbladid i Dagur. Panu prezydentowi towarzyszyła córka, pani Dalla Olafsdottir.
11 marca w godzinach rannych odbyły się w Pałacu Prezydenckim    oficjalne     rozmowy   polsko-islandzkie z udziałem m.in.  ministrów spraw zagranicznych. Doszło także do rozmów w cztery oczy obu prezydentów. Rozmowy zakończono konferencją prasową, a potem delegacja islandzka udała się  do Krajowej Izby Gospodarczej. Tego dnia prezydent Grimsson złożył wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza, wydał śniadanie w hotelu Victoria na cześć premiera J. Buzka oraz uczestniczył na Uniwersytecie Warszawskim w seminarium  nt  Demokracja, bezpieczeństwo i dobrobyt w nowej Europie, zakończonym konferencją prasową. Córkę prezydenta Islandii i żony islandzkich delegatów śniadaniem w Cafe Zamek podjęła pani J. Kwaśniewska. Wieczorem gości islandzkich uroczystym  oficjalnym obiadem podjął prezydent A. Kwaśniewski. W obiedzie uczestniczyli   również,  prezes  TPP-I   Andrzej Michałek wiceprezes  Bogdan Gumkowski.
W czasie, gdy prezydent Grimsson z córką przebywali na uniwersytecie członkowie naszego Towarzystwa przyjmowali  uroczych gości w osobach małżonek oficjeli z Islandii, na czele z panią Sigurjóną Sigurdardóttir, żoną islandzkiego ministra spraw zagranicznych i handlu. Wszystkie panie z ogromnym i wcale nie kurtuazyjnym zainteresowaniem przyjmowały informacje o naszym kraju oraz o działalności Towarzystwa. Były niezwykle zaskoczone tak dużym ? ich zdaniem - zainteresowaniem w Polsce sprawami dotyczącymi Islandii.
Trzeci dzień pobytu w Polsce prezydent Grimsson rozpoczął od spotkań w sejmie i senacie z marszałkami obu izb naszego parlamentu, potem odwiedził aptekę, gdzie degustował islandzki tran, obejrzał pomnik Mikołaja     Kopernika    (autorstwa     B. Thordvaldsena) i uczestniczył w Pałacu Kultury i Nauki w seminarium zorganizowanym   przez   Islandzką   Izbę     Handlową nt. Lekarstwa w Polsce. Po południu delegacja przebywała w Muzeum     Literatury      na     wystawie     poświęconej H. Laxnessowi, a wieczorem prezydent Grimsson wydał przyjęcie na cześć prezydenta A. Kwaśniewskiego i jego małżonki w salach hotelu Bristol. Spotkanie rozpoczęło się z opóźnieniem, bowiem prezydent Kwaśniewski zaprosił gościa z Islandii na trybunę honorową na placu marszałka Piłsudskiego, gdzie Polska oficjalnie świętowała przyjęcie do NATO. Nie premier Włoch zatem (ten był gościem premiera J. Buzka), jak informowała polska prasa, był pierwszym gościem zagranicznym gratulującym naszemu krajowi wstąpienia do sojuszu, ale właśnie prezydent Islandii, który poza protokółem znalazł się na trybunie honorowej w dniu tak uroczyście obchodzonym w Polsce. W przyjęciu uczestniczyła także kilkunastoosobowa reprezentacja Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Islandzkiej.

 Koktajlowi w Bristolu towarzyszył koncert muzyczny poświęcony pamięci,  chyba  najbardziej znanego Polaka w Islandii, Bohdana Wodiczki. Prezydent Grimsson osobiście uczcił w ten sposób wkład naszego znanego dyrygenta w rozwój muzyki islandzkiej. Również swoją obecność zaznaczyli państwo Kwaśniewscy, mimo że bezpośrednio po nim udać musieli się na lotnisko bowiem odlatywali w podróż do Tajlandii i innych krajów azjatyckich. Spotkanie w Bristolu stanowiło dobrą okazję do  rozmów  naszych  członków  z  Islandczykami, w tym z panem prezydentem Grimssonem. Mamy więc nadzieję, że    zasiane  ziarno  owocować będzie  dobrym   plonem w    postaci   rozwoju   naszych    kontaktów    z    Islandią
(pierwszymi jaskółkami spotkania z ministrem kultury Islandii i rozmowami z ambasadorem w siedzibie Towarzystwa są nowe książki islandzkie nadesłane  na początku maja).
W ostatnim dniu wizyty w Polsce goście zwiedzili Łazienki Królewskie i w godzinach popołudniowych prezydent O. R. Grimsson, odleciał do Islandii. Gwoli dopełnienia informacji wskażmy na koniec, że część delegacji islandzkiej na czele z ministrem spraw zagranicznych i handlu odwiedziła 12 marca Gdańsk, gdzie  odbyła  liczne  spotkania z biznesmenami polskimi i władzami województwa pomorskiego.

H.B.

Zobacz także opis wizytu prezydenta Grimssona w Senacie RP 

Czytaj również o rewizycie polskiego prezydenta na Islandii